WTW Onderhoud

Goed gebruik voorwaarde voor gezonde lucht
Balansventilatie zorgt voor gezonde lucht in huis, maar alleen als de bewoners het juist gebruiken. Naast verkeerde installatie en gebrek aan onderhoud is verkeerd gebruik een belangrijke oorzaak van gezondheidsklachten in huizen met balansventilatie.
Vraag dus goede uitleg aan de installateur, vraag om een gebruikershandleiding en houd onderstaande tips in gedachten:

•    Bij 3 standen: zet balansventilatie op 1 bij afwezigheid, op 2 bij aanwezigheid (ook ’s nachts) en op 3 tijdens koken en douchen.
•    Bij 2 standen: zet de balansventilatie op 1 bij aan- en afwezigheid en op 2 bij koken en douchen.
•    Zet de schakelaar altijd op de hoogste stand als er veel mensen in huis zijn, er gerookt of geklust wordt, of als je een was te drogen hebt hangen.
•    Zet de balansventilatie nooit uit.

Belangrijk: schoonmaken
In balansventilatie zitten er filters in bij de wtw-unit (zie afbeelding rechts). Die filters vangen stof en vuil weg uit aangevoerde lucht. Vuil hoopt ook op in de ventielen en kanalen. Hieronder staat hoe je dat te lijf gaat. Kun je de filters en ventielen niet zelf schoonmaken, sluit dan een onderhoudscontract af met de installateur.

•    Onderhoud de filters minstens vier keer per jaar: twee keer per jaar schoonmaken (met de stofzuiger), en twee keer per jaar vervangen. Woon je aan een drukke weg, doe het dan vaker.
•    Maak ventielen minstens eens per jaar schoon met een sopje; let erop dat je de ventielen niet verwisselt en dat de instelling behouden blijft.
•    Vraag de installateur om een handleiding, of kijk op de website van de leverancier.
•    Zet het ventilatiesysteem uit bij onderhoud: trek de stekker eruit of zet de schakelaar om van de groep in de meterkast die de balansventilatie bedient (plak een stickertje bij de juiste groep zodat je weet welke het is).

Balansventilatie is zeer geschikt voor comfortabele en gezonde ventilatie in huis, maar achterstallig onderhoud veroorzaakt juist vervuiling. Het ventilatiesysteem ververst dan minder lucht en blaast via de vuile filters vervuiling, vocht, schimmel en bacteriën de woning in.

Deskundige voor onderhoud
Onderhoud aan de ventilatie-unit en de bypass is ongeveer eens per 2 jaar nodig. En ongeveer eens per 8 jaar moeten de kanalen worden schoongemaakt. Na elk onderhoud moet de installateur het ventilatiesysteem opnieuw inregelen.

Het is praktisch om voor dit onderhoud een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkende ventilatie-installateur.